گردشگری دیدنی

پلوتو

پلوتو (تصویر 1)

کل تصاویر: 6   [ چشم انداز ]

پلوتو یک سیاره کوتوله در کمربند کوئیپر است. پلوتو اولین کشف شی شیء کویپر است. پلوتو بزرگترین سیاره کوتوله شناخته شده در منظومه شمسی است. پلوتو 10 در جرمی که به طور مستقیم خورشید را احاطه کرده است. پلوتو بزرگترین عضو آسمانی در خارج از کشور است، کیفیت آن تنها در Eris در دیسک گسسته دوم است. مانند دیگر اشیاء کمربند کویپر، پلوتو عمدتا از سنگ و یخ تشکیل شده است. پلوتون نسبتا کوچک است، تنها یک ششم از جرم ماه و یک سوم حجم ماه است. پلوتون به طور منظم وارد مدار داخلی نپتون می شود. نپتون و پلوتون به علت رزونانس مداری متقاطع برخورد نمی کنند.

در سال 1930، کلید تامبو پلوتو را کشف کرد و آن را به عنوان سیاره نهم شناخت. در طول 75 سال آینده، مطالعه پلوتو و دیگر اشیاء در منظومه شمسی به وضعیت سیاره ای پلوتو به چالش کشیده شده است. از آنجا که کشف سیجانی در Chajon در سال 1977، بسیاری از اجسام بسیار دور در اطراف آن یافت شده اند. در سال 2005، دیسک گسسته دیجیتال کیفیت Eris را حتی بیش از 27٪ بیشتر از پلوتو نشان داد. اتحادیه بین المللی نجوم (IAU) مفهوم این سیاره را در سال 2006 به طور رسمی تعریف کرد، به این معنا که پلوتو تنها یکی از اجسام یخ بزرگ در منظومه شمسی بیرونی است. تعریف جدید Pluto را از محدوده سیاره حذف می کند و آن را به عنوان یک سیاره کوتوله طبقه بندی می کند. برخی از اخترشناسان فکر می کنند پلوتو هنوز یک سیاره است.

پلوتون در اطراف خورشید چرخش حدود 248 سال طول می کشد، مدار بیضوی آن در منظومه شمسی، منطقه کمربند کویپر است. مدار بیضوی پلوتو بدان معنی است که آن در حدود 4،4 میلیارد کیلومتر از خورشید است که در موقعیت نزدیک قرار دارد و در حدود 7.3 میلیارد کیلومتر از خورشید در موقعیتی دورتر از آن قرار دارد. دمای سطح پلوتو مشخص نیست، اما حدود 35 تا 55 کیلوگرم است ( - 238 تا - 218 درجه سانتیگراد). پنج ماهواره شناخته شده در پلوتو وجود دارد. در تاریخ 14 ژوئیه 2015، ناسا یک پروب جدید HOV را برای پرواز پلوتو به عنوان اولین آشکارساز انسان برای بازدید پلوتو آغاز کرد. در 4 مارس سال 2016، تیم پروژه فضاپیمای افق های جدید ناسا دریافت که پرتو پلوتو نیز ماده سفید را پوشش می دهد.